Competence Building in Higher Education
573828-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP
(NanoEl)
 
   
Project's Logo

Проект NanoEl-Asia има за цел трансфер на знания между висшите учебни заведения от Европа и университетите в Китай, Малайзия, Индия и Израел, включващо адаптиране, внедряване и модернизиране на съществуващите учебни програми в областта на наноелектрониката в четирите държави; както и разработване на нови сертифицирани курсове, тестване на обвовените учебни планове и да разпространяване на резултатите. Цели на проекта са:

 • Да се анализират нуждите в образованието по наноелектроника и нано-биоелектроника и да се дефинират необходимите знания, умения и компетенции на инженерите в сектора във формата на резултати от обучението.
 • Да се разработят учебни програми и съдържание на курсовете, както и методи за оценка на курсове в областта на наноелектрониката за редовно и следдипломно обучение, които да отговарят на идентифицираните по-горе нужди на потребителите.
 • Да се подбере иновативно съдържание за дефинираните обучителни цели, както и да се запишат видео-лекции и практическа работа във високотехнологичните лаборатории на университетите на партньорите.
 • Да се адаптират или разработят нови курсове за електронно обучение с модулна структура за обновения учебен план на университетите на партньорите и да се установи платформа и процедури за споделяне на знания между преподавателите от азиатската, израелската и европейската академия, както и между техните студенти.
 • Да се направи пилотен тест и да започне внедряването на съвместните модули/курсове порез последната година на проекта.

  Координатор:
  Technical University of SofiaТехнически университет - София, България
  Партньори:
  Politecnico di Torino Politecnico di Torino, Италия
  University College of Southeast Norway, Норвегия
  University of Malaya, Малайзия
  University Tunku Abdul Rahman, Малайзия
  University of Chinese Academy of Science, Китай
  Chongqing Technology and Business University , Китай
  Tel Aviv University., Израел
  Bar Ilan University, Израел
  University of Mumbai, Индия
  NIIT University, Индия

  Уеб сайт: http://nanoel-asia.eu

 • Copyright © 2016 - 2021 All rights reserved!